INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Promocja
Kategoria:

Dziś Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Dom Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor postanowili zorganizować spotkania okolicznościowe dla pracowników.

W uroczystościach wzięli udział pracownicy socjalni, mieszkańcy i przyjaciele Domu Pomocy Społecznej, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Wójta Gminy Wydminy Maria Dolecka, Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato oraz Sekretarz Gminy Wydminy Alina Romanowicz.

Raz jeszcze składamy najszczersze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym pracującym w Naszej Gminie. Wiele radości i satysfakcji płynącej z tak ważnej i pożytecznej dla społeczeństwa pracy. 

Czytaj więcej: Dzień Pracownika Socjalnego w Wydminach.
Promocja
Kategoria:

Dziś rano, o godzinie 11:00 uroczyście otwarto Posterunek Policji w Wydminach.  Otwarcia posterunku dokonali sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Posterunek policji w Wydminach został zamknięty mimo sprzeciwów mieszkańców i władz gminy w marcu 2012 roku. Po pięcioletniej przerwie ponownie Wydminy mają siedzibę policji. Budynek na siedzibę posterunku przekazały władze gminy Wydminy. Jest to pierwszy z planowanych 14. posterunków, które zostaną przywrócone na Warmii i Mazurach.

Podczas uroczystości zostały wręczone ministerialne odznaczenia „ Zasłużony Policjant” oraz medale „Za Zasługi dla Policji”, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Po oficjalnej części goście i mieszkańcy, którzy przybyli na uroczystość mogli zwiedzić pomieszczenia Posterunku Policji w Wydminach znajdującego się przy ulicy Grunwaldzkiej 43.

W uroczystości uczestniczyły władze Gminy Wydminy m.in. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, Skarbnik Gminy Krystyna Truchan.

Po uroczystości Wójt Gminy Wydmin Radosław Król wraz z sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim i delegacją złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Podporucznika Kazimierza Chmielowskiego, ps. „Rekin”.

 

Czytaj więcej: Posterunek Policji w Wydminach już otwarty.
Promocja
Kategoria:

Dziś rano Wójt Gminy Wydminy Radosław Król oraz Sekretarz Gminy Wydminy Alina Romanowicz gościli w Wydminach delegację z Ukrainy.

Delegaci wybrali się na spacer alejką widokowo-spacerową wzdłuż jeziora Wydmińskiego, gdzie mogli podziwiać piękno naszego krajobrazu oraz zobaczyć lampy solarne umieszczone na alejce. Następnie odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie zostali zapoznani ze sprzętem należącym do OSP, wozami strażackimi, a także obowiązkami jakie sprawują strażacy.

Ostatnim i zarazem najważniejszym punktem wycieczki była prezentacja na temat oświetlenia typu LED oraz lamp solarnych, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

Czytaj więcej: Delegaci z Ukrainy w Wydminach.
Super User
Kategoria:

W związku ze zbliżającymi się od 1 stycznia 2018 roku zmianami dotyczącymi nowego sposobu zbiórki odpadów komunalnych uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach we współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym- Gospodarka Odpadami realizowali projekt dotyczący edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu, poznanie źródeł i rodzaju odpadów w środowisku lokalnym, wyrabianie nawyków zbierania surowców wtórnych  oraz dostrzeganie skutków niewłaściwego gospodarowania  odpadami.

Czytaj więcej: „SEGREGUJĘ, ODZYSKUJĘ, CHRONIĘ ŚRODOWISKO”
Promocja
Kategoria:

Dziś o godzinie 10:30 w kościele parafialnym w Wydminach, z okazji Święta Niepodległości odbyła się Msza Święta za Ojczyznę.

Tuż po mszy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w koncercie okolicznościowym podczas, którego wystąpiły m.in. chór kościelny, chór Lira oraz chór z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Czytaj więcej: Obchody Święta Niepodległości.