INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek
Kategoria:

W minioną sobotę 27 lipca na plaży gminnej w Wydminach mieszkańcy gminy jak również zaproszeni gości, również z Ukrainy bawili się do białego rana. Tradycja wydmińskiej zabawy ukraińskiej sięga do roku 2005. Tegoroczne oficjalne obchody  uroczystości  rozpoczęły się w cerkwi od  nabożeństwa ku czci patronów parafii greckokatolickiej w Wydminach  świętych Włodzimierza Wielkiego i Olgi, natomiast popołudniowa zabawa na plaży gminnej w Wydminach od godziny 17:00 zgromadziła mieszkańców gminy Wydminy, gości i uczestników z Ukrainy oraz z odległych zakątków Polski.
Organizatorem imprezy  był jak co roku Związek Ukraińców w Polsce Koło w Wydminach z prezesem Panem Piotrem Pryczka na czele. Współorganizatorami  uroczystości byli:  Urząd Gminy Wydminy, Parafia Greckokatolicka w Wydminach , Fundacja Dobroczynna im. Iwana Franki „POSVIT”.

Czytaj więcej: IX Ukraińskie Święto Ludowe „Widłunnia 2013” przeszło do historii…
Bolek
Kategoria:

„Dni Wydmin” – dwudniowa impreza odbywająca się w centrum Mazur już za nami. W tym roku atrakcji nie zabrakło.

            Dzięki współpracy Gminy Wydminy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 29 czerwca połączono dwie imprezy „Dzień Wędkarza” i „Dni Wydmin”. O godzinie 8:00 na moście Garbatym między brzegami Jeziora Wydmińskiego w zawodach wędkarskich o Puchar Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” udział wzięło około 30 wędkarzy.

           

Czytaj więcej: DNI WYDMIN 29-30 CZERWCA 2013 R.
Bolek
Kategoria:

Podziękowanie

Wydmińskie Dni Rodziny to już historia… pełna wspomnień wspaniałej zabawy i uśmiechu wszystkich rodzin i gości Gminy Wydminy.

     W dniach 01–02 czerwca 2013 roku w ramach XV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem : „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” odbyły się  Wydmińskie Dni Rodziny , które zorganizowali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach.

     Serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom za przybycie na uroczystości oraz za aktywny udział w zabawach i grach integracyjnych. Podziękowania składam również wszystkim sponsorom, dzieciom, młodzieży i dorosłym, zaangażowanym w występy artystyczne, Klubowi Seniora w Wydminach, Sołectwu Wydminy, bez których nie byłoby tak dobrej zabawy.

     Moc podziękowań składam również na ręce Pani Dyrektor GOK w Wydminach Ewy Kulpińskiej - Mejor, Pana Kierownika GOPS w Wydminach Artura Grygiencza, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Elizy Szwed, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich Anny Skrypoczka, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelkach Ewy Thomas, Pana Marka Ostrowskiego, Pana Bartłomieja Osior oraz wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia.

Do zobaczenia za rok.

Zastępca Wójta Gminy Wydminy
Maria Dolecka