INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwa warmińsko-mazurskie” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, rozpoczął się cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i Internetu dla osób 45+.

Cykl bezpłatnych szkoleń jest przeznaczony dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Czytaj więcej: „INTERNET BEZ GRANIC”
Bolek
Kategoria:

W dniu 02 maja 2014 r. Urząd Gminy w Wydminach będzie nieczynny.

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wydminy informuje, że w dniu 02 maja 2014 roku zespół wyborczy ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie pracował od godziny 700 do godziny 1500  - pokój nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 74.

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Kategoria:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania. Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych,  a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Czytaj więcej: Konkurs pn. „Razem bezpiecznie” na projekty dotyczące bezpiecznego kibicowania