INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wydminy na bezpłatne szkolenie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Szkolenie odbędzie się dnia 17.03.2016 o godz. 10:00, w budynku GOK, dolna sala konferencyjna.

Na spotkaniu nauczymy uczestników oszczędności w zgodzie z naturą i rozwiązań proekologicznych. Opowiemy o pompach ciepła i instalacjach fotowoltanicznych.

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy spotkania:

Urząd Gminy Wydminy

Darmowaenergia.eu

 

Kategoria:

w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta.


W dniu 29 lutego zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Wydminy statusu miasta. Uprawnionych do głosowania było 5479 mieszkańców gminy Wydminy z czego w samym sołectwie Wydminy 1985.
Na terenie gminy Wydminy na 5479 mieszkańców wzięło udział 1660 osób, co stanowi 30,30%. Za nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta zagłosowało 906 osób co stanowi 54,58% głosujących, przeciw opowiedziało się 610 osób, co stanowi 36,75% głosujących, głosów wstrzymujących było 127 co stanowi 7,65% oraz 15 głosów było nieważnych, co stanowi 0,9 % głosujących.
Wyniki konsultacji na terenie sołectwa Wydminy wyglądały następująco, mieszkańców w sołectwie jest 1985 w konsultacjach wzięło udział 610 osób, co stanowi 30,73% mieszkańców. Za nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta opowiedziało się 372 osoby co stanowi 60,98% głosujących, przeciw opowiedziało się 180 osób, co stanowi 29,51% głosujących, głosów wstrzymujących było 45 co stanowi 7,38% oraz 13 głosów było nieważnych, co stanowi 2,13 % głosujących.

Wyniki konsultacji społecznych na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki
pomocniczej gminy

Liczba osób uprawnionych
do głosowania

Liczba osób, które wzięły
udział w konsultacjach

Liczba oddanych głosów
popierających

Liczba oddanych głosów
przeciwnych

Liczba oddanych głosów
wstrzymujących

Liczba oddanych głosów
nieważnych

Berkowo 81 37 32 4 1 0
Biała Giżycka 75 20 12 6 2 0
Cybulki 27 16 14 0 2 0
Czarnówka 89 53 36 7 10 0
Dudka 90 46 35 8 3 0
Gajrowskie 63 14 10 2 2 0
Gawliki Małe 113 10 9 1 0 0
Gawliki Wielkie 376 73 36 34 3 0
Grądzkie 149 60 16 43 1 0
Hejbuty 60 37* 6 27 3 0
Malinka 77 40 30 7 3 0
Mazuchówka 378 25 12 11 2 0
Okrągłe 14 9 9 0 0 0
Orłowo 307 70 29 32 9 0
Pańska Wola 75 30 20 8 2 0
Pamry 113 28 6 18 4 0
Pietrasze 31 15 15 0 0 0
Radzie 87 32** 7 16 9 0
Ranty 104 37 32 4 1 0
Siedliska 323 112*** 26 76 8 1
Siemionki 121 45 10 33 2 0
Sucholaski 175 60**** 34 22 4 0
Szczepanki 79 45 31 12 2 0
Szczybały Orłowskie 76 35 7 26 2 0
Talki 160 19 17 0 2 0
Wężówka 67 26 6 16 3 1
Wydminy 1985 610 372 180 45 13
Zelki 184 56 37 17 2 0
Razem 5479 1660 906 610 127 15

* Liczba osób biorących udział w głosowaniu wynosi 37, według podpisów na liście, liczba kart wyjętych z urny 36.
** Liczba osób biorących udział w głosowaniu wynosi 32, według kart wyjętych z urny, brak 6 podpisów na liście.
*** Liczba osób biorących udział w głosowaniu wynosi 112, według podpisów na liście, liczba kart wyjętych z urny 111.
**** Liczba osób biorących udział w głosowaniu wynosi 60, według kart wyjętych z urny, brak 4 podpisów na liście.

Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król

Kategoria:


Z okazji Walentynek Wójt Gminy Wydminy życzy wszystkim mieszkańcom wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i miłości !

Kategoria:

Zachęcamy do skorzystania z badania mammograficznego. Badanie będzie można wykonać
w Wydminach w dniu 17 lutego 2016 roku przed budynkiem Urzędu Gminy w Wydminach, pl. Rynek 1/1.

Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerem tel.58 666 2 444

Zapraszamy!

Kategoria:

Dnia 12.2.2016 Około godziny 11.00 pod miejscowością Radzie został znaleziony szczeniak.

Szukamy właściciela. Kontakt w tej sprawie w sekretarciacie Urzędu Gminy lub z P. Sekretarz Aliną Romanowicz, nr. tel: 728 988 501.