11 Listopad

Przed 103  laty zakończyła się droga, która trwała 123 lata. Tyle bowiem minęło od chwili, gdy ostatni z polskich władców Stanisław Poniatowski złożył koronę do chwili, kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad armią brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

Ten dzień uznajemy za początek niepodległości. Droga była długa i trudna. Naród polski bowiem nigdy nie zrezygnował. Nie wolno, nie można i nie uda się pozbawić niepodległości dużego, europejskiego narodu. A takim jesteśmy, byliśmy i pozostaniemy.

Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech zaborców. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudowała wszystko co jest potrzebne do tego, żeby państwo to  obronić i wywalczyć jego granice.

11 listopad jest symbolem zwycięstwa, ale niech stanie się również symbolem wyzwań stojących przed nami w Naszej Małej Ojczyźnie na rzecz budowy silnej, wolnej, niezależnej Polski .

Przewiń do góry