Nabór wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego (jedno-, dwu- lub trzypokojowego) budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach

Wójt Gminy Wydminy

ogłasza

nabór wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego (jedno-, dwu- lub trzypokojowego) budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach przez SIM KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

 

Wnioski są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy oraz na stronie https://wydminy.pl/ w zakładce Dla mieszkańca, Nieruchomości i na stronie https://bip.wydminy.pl/ w zakładce Gospodarka nieruchomościami.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy w terminie od 28.11.2022 r. do 09.12.2022 r. w dni robocze: poniedziałek w godz. 08:00–16:00, wtorek – piątek 07:00–15:00, bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XXXVIII/260/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia  29 marca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenie naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

 

WNIOSKODAWCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O GOTOWOŚCI WPŁATY PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY W WYSOKOŚCI 20% WARTOŚCI MIESZKANIA! (deklaracja w treści wniosku)

 

Osobą odpowiedzialną i udzielającą informacji jest Justyna Kisiel, tel. (87) 42 10 019 wew. 123.

Wykaz załączników (do pobrania):

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach przez SIM KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
 2. Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe – załącznik nr 1,
 3. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wydminy – załącznik 2,
 4. Kryteria oceny punktowej – załącznik nr 3,
 5. Zobowiązanie o rozwiązaniu umowy najmu lokalu komunalnego oraz jego opróżnienia – załącznik nr 4.
 6. Informacja dotycząca szacowanej wysokości wymaganej kaucji i partycypacji na dany lokal mieszkalny;
 7. Podstawowe parametry lokali mieszkalnych
 8. Dokumentacja projektowa
 9. Wzór umowy o partycypację w kosztach wybudowanego lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe materiały informacyjne:

 1. PW-1-16_ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
 2. PW-1-17_ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
 3. PW-1-18_ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
 4. PW-1-19_ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
 5. PZ2.0 zagospodarowanie 2022
 6. PZ2.1 Rzut piwnicy
 7. PZ2.2 Rzut parteru
 8. PZ2.3 Rzut I piętra
 9. PZ2.4 Rzut II piętra
 10. PZ2.5 Rzut III piętra
 11. PZ2.7 Rzut dachu
 12. PZ2.8 Przekrój A1
 13. PZ2.9 Przekrój A1
Przewiń do góry
Skip to content