INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Logo PURWM PL UKR

Projekt w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

 – działania na Ukrainie rozpoczęły się.

18 sierpnia  rozpoczął się drugi etap projektu realizowanego przez Gminę Wydminy. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych 30 czerwca w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Myślą przewodnią projektu jest wzmacnianie inicjatyw młodzieży z Gminy Wydminy i Gminy Klewań, a ponadto nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego wśród młodzieży.

Młodzież z naszej gminy wraz z młodzieżą z Ukrainy zamieszkała w Ośrodku Skolmo w Klewaniu. Jest to piękne i dobrze przystosowane miejsce do wszelkich zajęć, których celem jest wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terów wiejskich i małych miast. Należy wspomnieć również o doskonałej kuchni, która serwuje ukraińskie przysmaki.

Uczestnicy odbyli już zajęcia praktyczne w formie szkoleń, warsztatów, metod animacyjnych, gry terenowej i zapoznali się z okolicą. Program spotkania młodzieży polsko-ukraińskiej jest bardzo ciekawy,  a przyjazna atmosfera jaka panuje w grupie bardzo ułatwia jego realizację. Młodzi ludzie mają  okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc, pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, a także poznać wielu ciekawych ludzi. Projekt zakończy się 27 sierpnia wyjazdem naszej ekipy z Ukrainy. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy udanej i owocnej zabawy.

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Czytaj więcej: Projekt w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Admin
Kategoria:

W dniu 8 sierpnia 2019 r Wójt Gminy Wydminy Radosław Król  podpisał umowę z firmą Global-Build  reprezentowaną przez Pana Huberta Kozłowskiego na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia .Łączna wartość zadania to 550 000,00 zł ,a dofinansowanie to kwota 349 965,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich.
Admin
Kategoria:

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

            Urząd Gminy Wydminy informuje, iż w dniach od 01.08.2019r. do 02.09.2019r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

                                    Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:

                                               100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
                        30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
                                     przeliczeniowych bydła

            Wójt Gminy Wydminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2019 roku.

Admin
Kategoria:

W dniu 6 sierpnia 2019 r .Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał umowę na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe".  Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m, wykonaniu zjazdów z kruszywa łamanego na drodze do miejscowości Gawliki Małe oraz zjazdów asfaltowych w miejscowości Radzie. Dodatkowo wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Długość przebudowywanego odcinka dla drogi do miejscowości Gawliki Małe wynosi około 1980 mb, do miejscowości Radzie około 1490 mb. Wykonawcą robót została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma "STRABAG" Sp. z o.o., ul: Parzniewiska 10, 05-800 Pruszków.  Planowane rozpoczęcie robót to druga połowa sierpnia 2019 r., a zakończenie do końca września 2019 r. Łączna wartość zadania według zaoferowanej przez Wykonawcę ceny to 1 380 781,75 zł, z czego dofinansowanie na poziomie 63,63% tj. 878 591,43 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Admin
Kategoria:

1

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 - godzinie "W" - w stolicy wybuchło powstanie. Oddziały Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej jawnie wystąpiły przeciwko Niemcom. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Miało trwać 2-3 dni; zakończyło się po 63. W zaciętych walkach poległo i zostało pomordowanych 18 tys. powstańców i około 180 tys. cywilów.

Powstanie Warszawskie uczy, że "nie ma takiej siły, która powstrzyma Polaków od walki o Polskę".

Pamięć tych wszystkich, którzy zginęli za wolność nie tylko Warszawy, ale i za niepodległość Polski, godzinę „W” uczcimy dźwiękiem syren .