INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Odsłony: 285

   W dniu 10 października 2019 r. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król w asyście Pani Skarbnik Krystyny Truchan podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej Wężówka -Radzie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. . Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu .

Wartość inwestycji wynosi 642 146,10 .Otrzymane dofinansowanie to kwota 481 377,60 .

 

 

Kategoria: