INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Anna
Odsłony: 194

Przedstawiamy ramowy program obchodów jubileuszu 75. rocznicy bitwy pod Gajrowskimi po aktualizacji. Informujemy, że uroczystości zimowe odbyły się bez przeszkód w ścisłym reżumie sanitarnym.  Główne uroczystości jubileuszowe zostaną przeprowadzone w sierpniu. Majowy Rajd Motocykowo-Samochodowy zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym.

 

14.02.2021. (niedziela) - uroczystości w reżimie sanitarnym. - 75. rocznica opanowania Wydmin przez patrol pod dowództwem ppor. Kazimierza Chmielowskiego „Rekina"

godz. 12:00 - msza św. w intencji poległych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach

godz.12:45 - uroczystości przy pomniku Żołnierzy Wyklętych w Wydminach, odśpiewanie hymnu, wciągnięcie flagi na maszt, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

16.02.2021.(wtorek) - uroczystości w reżimie sanitarnym - 75. rocznica bitwy pod Gajrowskimi

godz.17:00 - msza św. w kościele p.w. Kazimierza Królewicza w Orłowie w intencji żołnierzy poległychw bitwie pod Gajrowskimi

godz.17:45 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku w Gajrowskich

- odsłonięcie tablic informacyjnych: w Jelonku - w miejscu pierwszego pochówku poległych żołnierzy oraz przy Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie

01.03.2021. - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - uroczystości w reżimie sanitarnym

 - delegacje gmin Wydminy i Świętajno oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych palą znicze i składają kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Wydminach, pomnikami w Gajrowskich i Jelonku oraz w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie

03.05.2021. - Rajd Motocyklowo – Samochodowy na trasie Dunajek - Jelonek - Gajrowskie- Orłowo

Uroczystości w miejscach pamięci w Jelonku, Gajrowskich i Orłowie (nie odbędzie się we wskazanym terminie, nowy termin zostanie podany wkrótce) 

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 75. ROCZNICY BITWY OD GAJROWSKIMI

13.08.2021.(piątek)

godz.18:30 - złożenie kwiatów przy pomnikach: w Jelonku - miejscu pierwszego pochówku żołnierzy 3. BW Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w bitwie pod Gajrowskimi oraz w Gajrowskich przy pomniku upamiętniającym bitwę;

- odsłonięcie na polu bitwy w Gajrowskich miejsca upamiętniającego bitwę 3. BW NZW (obelisk i Dąb Pamięci),

- spotkanie z mieszkańcami Gajrowskich przy żołnierskim ognisku polowym;

14.08.2021.(sobota)

godz.10:00 - msza. św. w kościele p.w. Kazimierza Królewicza w Orłowie w intencji kpt. Romualda Rajsa;

godz.10:45 - wykład Michała Ostapiuka - historyka IPN Białystok, autora książek o kpt. Romualdzie Rajsie i ppor. Kazimierzu Chmielowskim;

 - spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej z gminy Wydminy;

godz.11:15 - przemarsz na cmentarz komunalny w Orłowie;

godz.11:30 - uroczystości związane z odsłonięciem miejsca upamiętnienia śp. kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury" z udziałem kompanii honorowej.15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego;

 - odsłonięcie relikwiarza z buteleczką z obrazkiem św. Teresy;

 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy;

 - wręczenie odznaczeń państwowych i regionalnych osobom zasłużonym w przywracaniu prawdy historycznej i pamięci o żołnierzach wyklętych;

godz.12:15 - przejazd do Centrum Edukacyjnego w Orłowie;

godz.12:30 - koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu zespołu "Świętowiacy" ze Świętajna;

- wręczenie odznak  3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz  medali kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury" osobom  zasłużonym  w przywracaniu prawdy historycznej i pamięci o żołnierzach wyklętych;

- spotkanie z Michałem Ostapiukiem autorem książki p.t. " Podporucznik Kazimierz Chmielowski ps."Rekin" 1925 - 1950" wydanej przez Oddział IPN w Białymstoku;

- prezentacja filmu "Podwójnie Wyklęty" reż. Ewa Szakalicka, trzykrotnie nagrodzonego podczas X Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci Gdynia 2017;

 - spotkanie przy żołnierskim posiłku polowym;

godz.15:30 - Zawody Strzeleckie o puchar 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

15.08.2021.(niedziela)

godz. 12:00 - msza św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach;

godz. 13:00 - uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych;

godz.13 :15 - start Biegu Tropem Wilczym (IX Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych);

godz.13:45 - dekoracja uczestników biegów;

godz.14:00 - posiłek (żołnierska zupa regeneracyjna);

godz. 16:00 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu na grobie ppor. Bronisława Ferenca - uczestnika wojny bolszewicko - polskiej;

godz.17:00 - odsłonięcie pomnika Godła Narodowego w Gryzach;

godz.17:15 - przegląd piosenki patriotyczno-żołnierskiej (regionalne zespoły muzyczne);

17.09.-19.09.2021r. Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Niezłomnych  Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie - Wydminy

Tradycyjna impreza sportowo - patriotyczna z udziałem młodzieży z Polski oraz polskich szkół na Litwie połączona ze zwiedzaniem miejsc pamięci na Warmii i Mazurach.

 

11.11.2021 r. - Święto Niepodległości - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Panteonie NIezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie oraz przy pomnikach w Gryzach, Jelonku, Gajrowskich i Wydminach

                                                                                                                                                                     Komitet Organizacyjny obchodów 75. rocznicy bitwy pod Gajrowskimi

 

Kategoria: