INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się sesja Rady Gminy Wydminy.Głównym punktem jest debata nad raportem o stanie Gminy Wydminy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wydminy jak również podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Transmisja sesji Rady Gminy jest relacjonowana na żywo zapraszamy .

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Wydminy
Admin
Kategoria:

Tajemniczy tytuł jest nazwą projektu wymiany młodzieży. W 2017 roku Wójt Wydmin Radosław Król podpisał umowę partnerską pomiędzy Wydminami i Klewaniem na Ukrainie. Zostały zbudowane przyjazne relacje, miały miejsce wizyty robocze. Dzięki tym działaniom młodzież wystąpiła z inicjatywą spotkania partnerskiego i przygotowała harmonogram działań. Pracownicy Urzędu Gminy złożyli wniosek do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.   W dniu 10 maja 2019 roku otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość: Gmina Wydminy uzyskała dofinansowanie , otrzymana kwota to 123 443,98 zł.

Młodzież z gminy Wydminy weźmie udział w działaniach przygotowanych w Klewaniu. Ideą projektu jest wspólny pobyt młodzieży, przyczyni się to do integracji, zbuduje dialog międzykulturowy, wzmocni porozumienie i tolerancję. Po 10 dniach spędzonych na Ukrainie nastąpi rewizyta w Polsce. W projekcie będzie uczestniczyć 40 osób.

Admin
Kategoria:

osa

Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tys. na złożone wnioski do programu Otwarte Strefy Aktywności( OSA) To ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej .

Zgodnie z protokołem z oceny formalno-merytorycznej dofinansowanie otrzymały sołectwo Mazuchówka oraz Gawliki Małe.Środki na inwestycję pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury.

Admin
Kategoria:

Kolejne już spotkanie w Centrum Aktywności Lokalnej .Wspaniali ludzie działają na ternie Naszej Gminy.Doświadczona grupa osób i jak Pani Ewa Kulpińska -Mejor(Stowarzyszenie Forum NGO) oraz Pani Izabela Przyłucka i Pan Andrzej Sulej(Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury),przedstawiając prezentacje podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy W spotkaniu wzięły udział osoby ,które wyraziły chęć współpracy na rzecz Naszej Gminy. Plany wspólnego działania są już tuz,tuż,a wiec powodzenia.Następne spotkanie w formie warsztatów.

Czytaj więcej: Kolejne już spotkanie w Centrum Aktywności Lokalnej