INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wydminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2223) w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

 

            § 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020.

            2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu dokumentu pn. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Wydminy. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie do 2020 r.

Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko są cele strategiczne i kierunki
działań opisane w dokumencie pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy”.       

 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 kwietnia do 22 maja 2017 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.

            2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących treści dokumentów wymienionych w  ust. 1 § 1.

 

            § 3.  Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;

2) wyłożeniu projektów dokumentów w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Wydminy (pok. 7, pok. 23), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;

            § 4. 1. Wnioski, uwagi i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 22 maja 2017 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2.

 

            § 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów dokumentów.

            2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

            3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów dokumentów zostaną przedstawione na komisjach i sesji Rady Gminy Wydminy.

 

            § 6.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wydminy.

           

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, www.bip.wydminy.pl,

2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wydminy,

Super User
Kategoria:

Pliki cookies

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies.
 2. Pliki "cookies" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie uzytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji użytkownika. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 3. W ramach strony internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików "cookies":
  Cookies "sesyjne" - pliki tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  Cookies "stałe" - pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
  Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, zbieranie statystyk oraz dostęp do narzędzi zewnętrznych (takich, jak np. mapy).
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymanie sesji użytkownika
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies". Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą być w dowolnym czasie zmienione przez użytkownika w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach uzywanego oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, że ograniczenia używania plików "cookies" mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
Super User
Kategoria:

25 maja w Elblągu odbył się Wojewódzki Przegląd Artystyczny UTW Warmii i Mazur. Wydmiński u-Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentował kabaret „Babki z klasą”. Miło nam poinformować, że nasze studentki zdobyły III miejsce w kategorii kabaret. Nasz sukces jest tym większy, że rywalizowaliśmy z wieloma dobrymi kabaretami, ale nasze studentki brawurowo zagrały kabaret pn. „Nam też od życia coś się należy”. Miarą naszego sukcesu były gromkie śmiechy widowni i wielkie brawa.

Gratulacje dla „Babek z klasą” – Bożeny Koziarskiej, Alicji Capała, Bożenny Joka, Barbary Czeberkus, Krystyny Buko, Lucyny Cieśluk oraz autorki tekstów i reżyserki Zofii Łopuszyńskiej.

Na fotorelację z przeglądu zapraszamy do fotogalerii.

Super User
Kategoria:

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Wójt Gminy Wydminy Radosław Król na ręce kpt. mar Daniela Mazura - Dowódcy  Kompanii Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, przekazał stroje sportowe, przeznaczone dla Brygady VI zmiany PKW RSM Afganistan. Żołnierze w strojach sponsorowanych przez Gminę Wydminy będą promować Naszą Gminę na arenie międzynarodowej podczas zawodów sportowych.