INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Biorąc pod uwagę problem społeczny jakim jest przemoc w rodzinie Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i wydmiński samorząd otrzymał dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi blisko 950 tysięcy złotych (wkład własny finansowy gminy to ok. 24 tys. zł). Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego konkursu wyłoniono jedynie cztery projekty, które otrzymały dofinansowanie: instytucje/organizacje z siedzibą w Olsztynie, Elblągu, Ostródzie i właśnie w Wydminach (zatem jesteśmy jedyną gminą wiejską w województwie, która w ramach tego konkursu będzie realizowała projekt mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Czytaj więcej: Z pomocą rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej
Admin
Kategoria:

z terenu województwa warmińska-mazurskiego
w Zakopanem !!!
Warmińską-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko dla
dzieci rolników przy współudziale z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku
Wypoczynek - odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2017 do 05 luty 2017
Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500
Zakopane.

Czytaj więcej: Zimowisko dla dzieci rolników