INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

staz
Kategoria:

Dzisiaj gościliśmy Wójta Adampola w Turcji Frederika Novvickiego oraz przekazaliśmy uroczyście uchwałę Rady Gminy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy partnerskiej między naszymi gminami.

staz
Kategoria:
W sobotę, 25 listopada br. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król wraz z Sekretarz Gminy Wydminy Aliną Romanowicz, uczestniczyli w uroczystym otwarciu drogi w Siedliskach.
Modernizacja nawierzchni drogi o długości 0,700 km była dofinansowana w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 87.206,00 zł.
Czytaj więcej: Otwarcie drogi w Siedliskach.
staz
Kategoria:

Dziś Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Dom Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor postanowili zorganizować spotkania okolicznościowe dla pracowników.

W uroczystościach wzięli udział pracownicy socjalni, mieszkańcy i przyjaciele Domu Pomocy Społecznej, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Wójta Gminy Wydminy Maria Dolecka, Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato oraz Sekretarz Gminy Wydminy Alina Romanowicz.

Raz jeszcze składamy najszczersze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym pracującym w Naszej Gminie. Wiele radości i satysfakcji płynącej z tak ważnej i pożytecznej dla społeczeństwa pracy. 

Czytaj więcej: Dzień Pracownika Socjalnego w Wydminach.
Super User
Kategoria:

Niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym niosą zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo i przebywających w miejscach niezdatnych do zamieszkania. Spadek temperatur może spowodować wychłodzenie organizmu, które w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci.

Czytaj więcej: Zbliża się zima – szybka pomoc może uratować życie
staz
Kategoria:

Dziś rano, o godzinie 11:00 uroczyście otwarto Posterunek Policji w Wydminach.  Otwarcia posterunku dokonali sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Posterunek policji w Wydminach został zamknięty mimo sprzeciwów mieszkańców i władz gminy w marcu 2012 roku. Po pięcioletniej przerwie ponownie Wydminy mają siedzibę policji. Budynek na siedzibę posterunku przekazały władze gminy Wydminy. Jest to pierwszy z planowanych 14. posterunków, które zostaną przywrócone na Warmii i Mazurach.

Podczas uroczystości zostały wręczone ministerialne odznaczenia „ Zasłużony Policjant” oraz medale „Za Zasługi dla Policji”, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Po oficjalnej części goście i mieszkańcy, którzy przybyli na uroczystość mogli zwiedzić pomieszczenia Posterunku Policji w Wydminach znajdującego się przy ulicy Grunwaldzkiej 43.

W uroczystości uczestniczyły władze Gminy Wydminy m.in. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, Skarbnik Gminy Krystyna Truchan.

Po uroczystości Wójt Gminy Wydmin Radosław Król wraz z sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim i delegacją złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Podporucznika Kazimierza Chmielowskiego, ps. „Rekin”.

 

Czytaj więcej: Posterunek Policji w Wydminach już otwarty.