INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Anna
Kategoria:

arimr.jpg

 Do 31 grudnia 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

Fot. ARiMR

Anna
Kategoria:

 

  • Od 30 listopada 2020r. można wypożyczać książki w siedzibie GBP w Wydminach w godzinach 8.00 – 16.00.
  • Działalność biblioteki ze względów bezpieczeństwa będzie nadal ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania książek do domu, a Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru.
  • Wypożyczenia będą się odbywały przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
  • Punkt wypożyczania książek jest zabezpieczony osłoną z pleksy i może w nim przebywać jednocześnie 2 czytelników.
  • Prosimy o zdalne zamawianie książek (nr tel. 874210423 oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  • Każda książka obowiązkowo będzie przechodzić 3-dniową kwarantannę w wyznaczonym miejscu.
  • Uruchamiamy usługę „książka na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.
  • Do odwołania nie będą się też odbywały spotkania i inne wydarzenia w bibliotece.
  • Nie będzie można korzystać z miejsca do pracy w bibliotece oraz ze stanowisk komputerowych.

Serdecznie zapraszamy!

Anna
Kategoria:

 

 

Dnia 22 listopada 2020 r. zmarł ostatni uczestnik bitwy pod Gajrowskimi mjr Lucjan Deniziak. Miał być Honorowym Gościem podczas obchodów 75. rocznicy bitwy pod Gajrowskimi zaplanowanych na 13 lutego 2021. Nie zdążył. Zwykł mawiać: „to od was – młodego pokolenia zależy, czy pamięć o bohaterach podziemia niepodległościowego nie zginie”.

Czytaj więcej: ZMARŁ OSTATNI UCZESTNIK BITWY POD GAJROWSKIMI