INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

    Rekin

  ppor. Kazimierz Chmielowski - Żołnierz Wyklęty z Wydmin

Kazimierz CHMIELOWSKI ps.”REKIN” urodził się 23.08.1925 r. w Żabińcach woj. tarnopolskie, jako syn Maksymiliana i Zofii. W konspiracji zaczął działać od 14.08.1940. Od 1942 r. pełnił w AK służbę jako łącznik ps. „Smutny”. W październiku 1943 roku zgłosił się do działającej na Wileńszczyźnie grupy „Szczerbca” ( od marca 1944 r. występowała jako 3. Brygada Wileńska AK ). W oddziale ukończył szkołę podchorążych. Odznaczał się wyjątkową odwagą. Był czterokrotnie ranny w czasie walk na Wileńszczyźnie – wziął udział w większości akcji bojowych 3. Brygady. W operacji „Ostra Brama” dowodził 1. plutonem w szwadronie kawalerii. Po rozbiciu oddziałów AK przez władze sowieckie został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Kałudze pod Moskwą, gdzie pracował w niewolniczych warunkach przy wyrębie lasu. Przypominamy, że za rozbicie oddziałów AK na Wileńszczyźnie i wysyłkę polskich żołnierzy do łagrów odpowiedzialny był gen. Iwan Czerniachowski, którego pomnik znajdujący się w Pieniężnie został rozebrany dopiero w 2015 roku.

Czytaj więcej: ppor. Kazimierz Chmielowski - Żołnierz Wyklęty z Wydmin
Admin
Kategoria:

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Czytaj więcej: Ogłoszenie