INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum miejscowości Wydminy pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”

Na podstawie Regulaminu Konkursu będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania centrum Wydmin, ust. XIII pkt. 2 Wójt Gminy Wydminy informuje o rozstrzygnięciu konkursu pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”:

Miejsce 1 – Projekt 3 „Serce Wydmin”

Miejsce 2 – Projekt 2 „Pocztówki z Wydmin”

Miejsce 3 – Projekt 1 „Zaprojektowaliśmy wam Wydminy”

Admin
Kategoria:

UWAGA!!!

W związku z chwilowym brakiem możliwości realizacji zadania pod nazwą Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie nie będzie możliwości korzystania z punktu zlokalizowanego w Miłkach, Kruklankach, Wydminach, Rynie.

Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5 pokój 20.