INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Anna
Kategoria:

 

To co udało się w rozgrywkach ProTrainUp Ekstraklasy wojewódzkiej WMZPN w kategorii Młodzik D1 (sierpień – listopad 2020), niestety nie powiodło się w finale wojewódzkim turnieju WMZ LZS Mała Piłkarska Kadra 2020, który rozegrany został 7 listopada br. na Stadionie Miejskim w Ostródzie.

Czytaj więcej: WYCHOWANKOWIE LUKS ZSO WYDMINY, BLISKO DRUGIEGO PODIUM TEJ JESIENI, W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA W...
Anna
Kategoria:

Wójt Gminy Wydminy przypomina, że 15.11.2020 r. upływa termin płatności IV raty podatku. W związku z nadaniem indywidualnych numerów rachunków bankowych prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta wskazany w decyzji lub u sołtysa.

Anna
Kategoria:

 

Poprawia się wyposażenie druhów wydmińskiej OSP. 4 listopada wójt gminy Wydminy Radosław Król uroczyście przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach wyposażenie zabezpieczenia osobistego strażaka oraz sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz budżetu Gminy Wydminy. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 17 350 zł.

Zakupione zostały 4 latarki do hełmów, bosak dielektryczny, pilarka do drewna, 4 pary gumowych butów strażackich, ubranie ochronne, dwa pulsoksymetry, latarka oświetleniowa kątowa oraz 5 par rękawic do ratownictwa technicznego.

- W imieniu całej jednostki dziękuję za przekazany sprzęt – mówi komendant OSP w Wydminach Jarosław Bereza. – Dzięki takim zakupom rośnie gotowość bojowa naszej jednostki, co powinno wpłynąć pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Anna
Kategoria:

 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Witolda Stypułkowskiego ps. "Bystry" - żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, syna Sybiraka, żołnierza 2. Korpusu Polskiego poległego pod Monte Cassino. Był wielkim patriotą i przyjacielem Gminy Wydminy. Miał 90 lat.

W NZW działał do sierpnia 1948 roku. Aresztowany w 1952 roku i skazany na 15 lat więzienia. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Białystok. Wspólnie z kolegami z organizacji upamiętnił żołnierzy 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych podczas bitwy pod Gajrowskimi. W miejscu ich pierwszego pochówku powstał najpierw krzyż, później pomnik, a w kościele w Orłowie pamiątkowa tablica. To On w imieniu ZŻ NSZ wyraził zgodę na ekshumację żołnierzy i ponowny pochówek na cmentarzu komunalnym w Orłowie. Był wielkim promotorem budowy Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie, współinicjatorem Ogólnopolskiej Młodzieżowej Sztafety Szlakiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie-Wydminy. Jeżeli tylko zezwalał stan zdrowia - uczestniczył w uroczystościach patriotycznych w gminie Wydminy.

Postanowieniem Prezydenta RP w 2019 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego pamięci!

Na zdjęciu św. p. Witold Stypułkowski ps. „Bystry” (z lewej strony) ze ś.p. kpt. Zenonem Rzędzianem ps. „Wilczur”

Anna
Kategoria:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

  •    co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
  •    co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

  •        chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
  •        chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:

  •    organizacjom pozarządowym,
  •    jednostkom samorządu terytorialnego,
  •    innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy jest dostępny pod linkiem:

ARiMR chryzantemy