INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Wybiła godzina trzynasta Wójt Gminy Wydminy Radosław Król powitał serdecznie przybyłych gości i otworzył Warmińsko-Mazurską Senioriadę Wydminy 2019.Tegoroczną uroczystość współfinasuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,Urząd Gminy Wydminy jak również Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, ,Uniwersytet Trzeciego Wieku , Fundacja Projekt Arche, Forum NGO’ Wydminy.

Czytaj więcej: 14 czerwca 2019
Admin
Kategoria:

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się sesja Rady Gminy Wydminy.Głównym punktem jest debata nad raportem o stanie Gminy Wydminy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wydminy jak również podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Transmisja sesji Rady Gminy jest relacjonowana na żywo zapraszamy .

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Wydminy
Admin
Kategoria:

osa

Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tys. na złożone wnioski do programu Otwarte Strefy Aktywności( OSA) To ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej .

Zgodnie z protokołem z oceny formalno-merytorycznej dofinansowanie otrzymały sołectwo Mazuchówka oraz Gawliki Małe.Środki na inwestycję pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury.