INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Logo PURWM PL UKR

Projekt w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

 – działania na Ukrainie rozpoczęły się.

18 sierpnia  rozpoczął się drugi etap projektu realizowanego przez Gminę Wydminy. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych 30 czerwca w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Myślą przewodnią projektu jest wzmacnianie inicjatyw młodzieży z Gminy Wydminy i Gminy Klewań, a ponadto nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego wśród młodzieży.

Młodzież z naszej gminy wraz z młodzieżą z Ukrainy zamieszkała w Ośrodku Skolmo w Klewaniu. Jest to piękne i dobrze przystosowane miejsce do wszelkich zajęć, których celem jest wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terów wiejskich i małych miast. Należy wspomnieć również o doskonałej kuchni, która serwuje ukraińskie przysmaki.

Uczestnicy odbyli już zajęcia praktyczne w formie szkoleń, warsztatów, metod animacyjnych, gry terenowej i zapoznali się z okolicą. Program spotkania młodzieży polsko-ukraińskiej jest bardzo ciekawy,  a przyjazna atmosfera jaka panuje w grupie bardzo ułatwia jego realizację. Młodzi ludzie mają  okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc, pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, a także poznać wielu ciekawych ludzi. Projekt zakończy się 27 sierpnia wyjazdem naszej ekipy z Ukrainy. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy udanej i owocnej zabawy.

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Czytaj więcej: Projekt w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Admin
Kategoria:

W dniu 8 sierpnia 2019 r Wójt Gminy Wydminy Radosław Król  podpisał umowę z firmą Global-Build  reprezentowaną przez Pana Huberta Kozłowskiego na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia .Łączna wartość zadania to 550 000,00 zł ,a dofinansowanie to kwota 349 965,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich.