INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Anna
Kategoria:

Ogłaszamy nabór młodzieży w wieku od 15 do 35 lat z ważnym paszportem na wyjazd edukacyjny na Ukrainę do miejscowości Volosky.

Wyjazd odbędzie się w dniu 22 lipca, powrót 26/27 lipca. Udział w wyjeździe jest bezpłatny.

Kontakt pod numerem tel. 728 887 110.

Anna
Kategoria:

7 lipca 2021 r. w Centrum Altywności Lokalnej działającym przy Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu, poza członkami Komisji, wzięły udział członkinie rad powiatowych W-MIR, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański oraz zaproszeni goście: sekretarz gminy Wydminy Alina Romanowicz, skarbnik gminy Wydminy Elżbieta Sosnowska, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Giżycku - Anna Kutnik, pracownica PT KRUS w Giżycku Anna Binik, a także  dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Dorota Fiedorczyk.

Główne tematy podjęte podczas posiedzenia to funkcjonowanie oświaty na obszarach wiejskich, zasiłki otrzymywane z KRUS, a także rehabilitacja po przebytym COVID-19. Ponadto, Komisja ustaliła plan pracy, zgodnie z którym w 2021 r. planuje, poza ww. sprawami, zająć się również problemem braku dostępu do Internetu na obszarach wiejskich oraz sprawami związanymi z podstawową opieką medyczną.

 

Anna
Kategoria:

„Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce” – zapraszamy do udziału w III edycji konkursu

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych ma przyjemność otworzyć III edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”. Konkurs ten powstał, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie w całej UE.

Czytaj więcej: KONKURS DLA ROLNICZEK