INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

logo

W dniu 7 września 2019 r. w Wydminach przy siedzibie Urzędu Gminy Wydminy odbył się plenerowy wernisaż fotografii. Podczas Wystawy zostało zaprezentowanych 20 zdjęć oprawionych w antyramy, wykonanych podczas dwudziestu dni trwania projektu POL UG. POL UG to Polska i Ukraińska grupa młodzieży uczestnicząca we wspólnym dialogu międzykulturowym, którego celem było wzmacnianie inicjatyw młodzieży z Gminy Wydminy i Gminy Klewań.

Czytaj więcej: Relacja z wernisażu w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Admin
Kategoria:

W dniu 11 września 2019 r. Wójt Gminy Wydminy Pan Radosław Król przy kontrasygnacie Pani Marzeny Romanowskiej – Głównego Specjalisty Urzędu Gminy Wydminy, działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Gminy Wydminy podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Wężówka – Radzie w miejscowości Wężówka” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakładana wielkość inwestycji to 687 682,31 zł z czego 70% w kwocie 481 377,62 zł jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Wydminy wynosi 206 304,69 zł.

Planowany termin realizacji zadania to 30.11.2019 r.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Wężówka – Radzie w miejscowości Wężówka