INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:
 W dzisiejszych czasach aktywne formy spędzania czasu wolnego często przegrywają z biernymi. Młodzież wybiera niemęczącą odtwórczą rozrywkę w formie multimediów. Często jedyną aktywnością fizyczną nastolatków jest pokonanie drogi do i ze szkoły. Deficyt ruchu jest jednym z podstawowych czynników zagrażających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.
Aktywność fizyczna pomaga odreagować stres i poprawia nastrój.  Codzienne życie każdego nastolatka obfituje w szereg wyzwań, zarówno przyjemnych, jak i stresujących. W ich pokonaniu na pewno pomoże zbilansowana i dopasowana do sytuacji dieta.
W ramach projektu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” zachęcamy do zdrowego odżywiania, gotowania, wspólnego spożywania posiłków i codziennej aktywności fizycznej.

z pozdrowieniami 5a SP Wydminy

 

Admin
Kategoria:

Dnia 8 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Wydminy podpisano umowę na modernizację kotłowni szkolnej ZSO w Wydminach.Jest to część II zadania pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W obecności Pana Radosława Króla - Wójta Gminy Wydminy niniejszą umowę podpisali Pani Eliza Szwed - Dyrektor ZSO w Wydminach oraz wykonawca robót Pan Andrzej Rakus - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na modernizację szkolnej kotłowni