INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:
W dniach 4 - lipca 1916 roku, na Wołyniu odbywała się Bitwa pod Kostiuchnówką, która do historii przeszła pod nazwą „największej polskiej bitwy I wojny światowej”. Nie była to bitwa decydująca o przełomie w wojnie, starły się w niej niewielkie oddziały zbrojne, tylko 5 500 legionistów i 13 000 Rosjan, ale znaczeniem dla sprawy polskiej przerosła, jakąkolwiek inną bitwę. Uruchomiła łańcuch zdarzeń, który umiędzynarodowił aspiracje Polaków do niepodległości i w konsekwencji doprowadził do jej odzyskania.
Czytaj więcej: Chleb i suita na rocznicę Kostiuchnówki
Anna
Kategoria:

W poniedziałek 25.06 br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król wraz z Marszałkami Markiem Brzezinem, Sylwią Jaskulską podpisali następujące umowy. Pierwsza umowa dotyczyła dofinansowania projektu ,,Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach’’, całkowita wartość projektu Projektu wynosi 717 116,08 zł z czego dofinansowanie wynosi 578 806,23 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnośći na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej: Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim.