INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

staz
Kategoria:

Wójt Gminy Wydminy zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie ”

programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji

Cyfrowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Gmina Wydminy otrzymała grant w wysokości 89 600 złotych na sfinansowanie szkoleń oraz zakup sprzętu komputerowego.

Szkolenia będą prowadzone dla osób powyżej 25 roku życia (w tym również osób niepełnosprawnych).

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród siedmiu szkoleń tematycznych:

Czytaj więcej: Szczegóły Rekrutacji Programu ,,Ja w Internecie''.