INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o przystąpieniu do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. Uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Gminy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Link do szczegółów programu: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/462-usun-azbest-2019-2020