INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Złożony we wrześniu 2018r. Projekt konkursowy pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany do 31 stycznia 2021r.

W ramach działalności punktu do dyspozycji mieszkańców Gminy będzie psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, specjalista ds. rodziny, konsultant ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, dwóch pracowników socjalnych oraz radca prawny. Będą realizowane równie warsztaty dla rodziców.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej konsultacji i wsparcia z zakresu właściwego funkcjonowania rodziny, zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach (pl. Rynek 1/4 – niski parter) w godzinach pracy urzędu tj. Poniedziałęk 8 00 – 16 00, wtorek – piątek 7 00 – 15 00

Ponadto wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 87/421 00 19 wew. 213.

staz
Kategoria:

Charytatywny turniej w Gołdapi (05.01.2019) zgromadził pięć zespołów, które swoją grą oraz zaangażowaniem finansowym miały wesprzeć codzienne potrzeby półtorarocznej, niepełnosprawnej Antosi oraz jej mamy, które w wypadku na jeziorze, straciły kilka dni przed świętami tatę i męża.

Czytaj więcej: Wychowankowie LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy zagrali dla chorej dziewczynki.