INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Anna
Kategoria:

7 lipca 2021 r. w Centrum Altywności Lokalnej działającym przy Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu, poza członkami Komisji, wzięły udział członkinie rad powiatowych W-MIR, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański oraz zaproszeni goście: sekretarz gminy Wydminy Alina Romanowicz, skarbnik gminy Wydminy Elżbieta Sosnowska, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Giżycku - Anna Kutnik, pracownica PT KRUS w Giżycku Anna Binik, a także  dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Dorota Fiedorczyk.

Główne tematy podjęte podczas posiedzenia to funkcjonowanie oświaty na obszarach wiejskich, zasiłki otrzymywane z KRUS, a także rehabilitacja po przebytym COVID-19. Ponadto, Komisja ustaliła plan pracy, zgodnie z którym w 2021 r. planuje, poza ww. sprawami, zająć się również problemem braku dostępu do Internetu na obszarach wiejskich oraz sprawami związanymi z podstawową opieką medyczną.

 

Anna
Kategoria:

Dnia 7 lipca 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie remontu dróg na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy sołeckich w 2021 r. Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu. Najniższą oferowaną kwotę wykonania umowy zaproponowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo, ul: Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko. Wartość umowy to 92 670,66 zł. W ramach tych środków w miejscowościach: Malinka, Okrągłe i Siedliska wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych zgodnie z uchwałami sołeckimi. Planowany termin realizacji - do października 2021 r.

Na zdj. skarbnik gminy Wydminy Elżbieta Sosnowska, prezes PRD Marianna Jurgo i sekretarz gminy Wydminy Alina Romanowicz.