INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

Strażacy ochotnicy z Rozóg mają nowy sztandar. Fundatorem jest lokalna społeczność, a rodzicami chrzestnymi - miejscowi przedsiębiorcy: Danuta Zagożdżon i Grzegorz Winiarek.

Czytaj Więcej

Super User
Kategoria:

W ubiegł wtorek, 20 czerwca odbyło się coroczne spotkanie Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla i Zastępcy Wójta Wydminy Pani Marii Doleckiej z uczniami z terenu naszej Gminy, którzy reprezentowali nas w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na terenie powiatu, województwa jak i Polski.

Czytaj więcej: Coroczne spotkanie Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla i Zastępcy Wójta Wydminy Pani Marii...
Super User
Kategoria:

W środę, 28 czerwca 2017r. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał umowę z Konsorcjum DROGBUD Paweł Kochański , Transport-Handel i Pozostałe Usługi Kazimierz Kochański.

Na wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 333 obręb Orłowo.

Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę ryczałtową brutto – 158.998,41 zł oraz oferowany termin wykonania – do 10.09.2017r. 

 

Super User
Kategoria:

„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów. 

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

 

Czytaj więcej: „Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów