INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Dziś rano, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku mł. insp. Przemysława Rawa oraz Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Wydminach Jarosława Berezy alkomaty zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Czytaj więcej: Uroczyste przekazanie alkomatu.
Kategoria:

Dziś o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Wydminy przedstawiona została prezentacja poświęcona wymianie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich (łączny koszt zadania: 123 000,00 zł., środki własne: 11 200,00 zł., pożyczka z WFOŚiGW: 91 800,00 zł., dotacja z WFOŚiGW: 20 000,00 zł.) oraz kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach (łączny koszt: 2 887 554,25 zł., wnioskowane dofinansowanie: 2 449 236,93 zł., procent dofinansowania: 84,99%)

Prezentację prowadził Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.