INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Czytaj więcej: Informacja o ogłoszeniu krajowego etapu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania...
Kategoria:

W dniach 24-28 lipca br. Delegacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku wizytowała w ramach współpracy miejscowości Równe i Dubno w Obwodzie Rówieńskim na Ukrainie. Celem spotkania była oferta rozszerzenia współpracy przy tworzeniu masterplanu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obwodu. Dodatkowo delegacja Warmii i Mazur zaproponowała zorganizowanie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod tworzenia i dostosowywania inwestycji wspomagających ochronę środowiska do norm Unii Europejskiej oraz z zakresu pozyskiwania środków europejskich. Podczas wizyty, prezentowane były dotychczasowe osiągniecia poszczególnych miast oraz omawiane zostały plany na przyszłość. Spotkania  w  miejscowości Równe i Dubno  przyniosły kolejne deklaracje wzajemnej współpracy. Polska delegacja złożyła  kwiaty na grobie żołnierzy 49 Oddziału Mławskiego walczącego pod Dubnem w 1920 r. Następnie spontanicznie przedstawiciele polskiej delegacji odśpiewali hymn Polski, natomiast przedstawiciele strony ukraińskiej z merem Dubna na czele hymn Ukrainy.  W skład delegacji wchodzili Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Adam Krzyśków, Przewodniczący Rady Fundacji Ochrony Wielkich jezior Mazurskich Radosław Król Wójt Gminy Wydminy, Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Pani Jolanta Piotrowska, Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski, Prezes ZUOK Spytkowo sp. o.o. Pan Paweł Lachowicz, Główny Technolog PWIK Sp. z o .o. w Ełku Pan Marek Przybysz, Tłumacz i Dziennikarz Radia Olsztyn  Pani Jarosława Chrunik Pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Pani Marta Pasławska – Hurło, pracownik Gminy Wydminy Pan Paweł Grądzki oraz Pan Marek Adamski.

Czytaj więcej: Wizyta w miejscowości Równe i Dubno w Obwodzie Rówieńskim na Ukrainie.
Kategoria:

 

Dnia 1 sierpnia 2017 r. pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Wydminach młodzież z LKS Mazur-Wydminy, ONR oddział Wydminy, mieszkańcy oraz turyści oddali hołd dla tych, którzy w 1944 roku walczyli i ginęli za wolną Polskę.

o "Godzinie W" odezwały się syreny alarmowe w całej Polsce. Zebrana pod pomnikiem młodzież odpaliła race dymne wbarwach narodowych. Cały plac pokrył się białym i czerwonym dymem. Zgromadzeni mieszkańcy, goście oraz turyści wspólnie odśpiewali hymn, po czym pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.

Na uroczystości nie zabrakło Wójta Gminy Radosława Króla, który wygłosił krótkie przemówienie nawiązujące do wydarzeń sprzed lat oraz oddając hołd walczącym i poległym złożył kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem.

Czytaj więcej: Obchody 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w Wydminach.