INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

 Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Czytaj więcej: „Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów
Admin
Kategoria:
W dniach 4 - lipca 1916 roku, na Wołyniu odbywała się Bitwa pod Kostiuchnówką, która do historii przeszła pod nazwą „największej polskiej bitwy I wojny światowej”. Nie była to bitwa decydująca o przełomie w wojnie, starły się w niej niewielkie oddziały zbrojne, tylko 5 500 legionistów i 13 000 Rosjan, ale znaczeniem dla sprawy polskiej przerosła, jakąkolwiek inną bitwę. Uruchomiła łańcuch zdarzeń, który umiędzynarodowił aspiracje Polaków do niepodległości i w konsekwencji doprowadził do jej odzyskania.
Czytaj więcej: Chleb i suita na rocznicę Kostiuchnówki