INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020.
Tylko do środy rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie. Do tej pory wpłynęło ich ponad 182,5 tys.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Admin
Kategoria:

Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r.

 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Super User
Kategoria:

 Stowarzyszenie „Nasze Talki” złożyło wniosek w  trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020r., poz. 1057),)– z pominięciem otwartego konkursu ofert  - na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy – z kulturą i wiedzą”

            Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa war.19a ust. 3 ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy Wydminy
Pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Nasze Talki - _seniorzy-z-kultura-i-wiedza.pdf

Super User
Kategoria:

Realizowany przez Gminę Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań  projekt pn. „Muzyka łączy narody” dobiegł końca.

W ciągu dziesięciodniowych spotkań młodzieży z Polski i Ukrainy nastąpiło budowanie postaw otwartości i zrozumienia, nawiązały się i wzmocnione zostały przyjazne relacje polsko-ukraińskie. Młodzież brała udział w tworzeniu inicjatyw, na nabywaniu kompetencji do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, współpracy, promowaniu wartości tolerancji, kultury oraz wymianie doświadczeń.

Należy podkreślić, iż projekt miał formę online z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami. Pomimo wirtualnych działań należy przyznać, iż cel został  osiągnięty. 

Ale to jeszcze nie koniec, gdyż efektem współpracy młodzieży z Gminy Klewań i z Gminy Wydminy będzie występ muzyczny i wystawa, które zaprezentujemy już niebawem.

A dzisiaj prezentujemy filmik, który jest wyrazem podziękowania od naszych przyjaciół z Ukrainy za wspólne spotkania, radość i przyjaźń. 

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Logo PURWM PL UKR

Super User
Kategoria:

Mijające lato, pozwoliło na realizację kilku ciekawych projektów sportowych, które miały na celu zmniejszenie skutków wcześniejszych izolacji. Wakacyjna Akademia Orlika 2020, wspierana przez Gminę Wydminy oraz Ministerstwo Sportu i Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy skupiła w swoich działaniach ponad 100 dzieci z Gminy Wydminy, które miały możliwość udziału w stacjonarnych półkoloniach oraz systematycznych zajęciach sportowych. Dodatkowo, wychowankowie naszego uczniowskiego klubu sportowego, mieli możliwość szlifowania formy podczas zgrupowania w Kudowie Zdrój.

Czytaj więcej: Sportowe lato wychowanków LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy.