INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Super User
Kategoria:

W sali obrad Rady Gminy ukonstytuowała się II Rada Seniorów w Wydminach. Władze Gminy Wydminy sprzyjają solidarności międzypokoleniowej  tworząc warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, między innymi poprzez założenie gminnej rady seniorów. W obecności Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla i Przewodniczącego Rady Gminy  Wydminy Waldemara Samborskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne nowej rady. Radni seniorzy wybrali Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów, została nią Ewa Kulpińska-Mejor na Zastępcę Przewodniczącej wybrano Marię Dolecką, która została jednocześnie delegatem na Powiatowy Zjazd Seniorów . Wójt Radosław Król wręczył listy gratulacyjne  radnym-seniorom, życzył owocnych działań, z radością przyjął możliwość konsultacji z kompetentną grupą reprezentującą starsze pokolenie.

Czytaj więcej: II Gminna Rada Seniorów w Wydminach.
Super User
Kategoria:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego na bezpłatne szkolenie w formie on-line pn. „Zarządzanie i motywowanie zespołu”, które odbędzie się 23 listopada 2021r. (wtorek) w godz. 09.00-15.00.

Szkolenie poprowadzi pani Aneta Zamojska - trener rozwoju osobistego i trener biznesu, terapeutka, coach, coach grupowy i zespołowy, konsultant MaxieDISC, autorka powieści: „Sekundy do szczęścia” (Książka Roku 2016), „Uśmiech J.” (Książka Wakacji 2018). Ukończyła m.in. szkolenia: Master in the Art of Pure Mind Coaching, Coaching Kryzysowy, Practitioner in the Art of Pure Mind Coaching, Szkoła Coachingu Grupowego i Zespołowego i wiele innych. Na swoim koncie ma ponad 3 tysiące godzin na sali szkoleniowej w roli trenera.

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie i motywowanie zespołu”
Super User
Kategoria:

Nie damy miana polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.

 Tak nam dopomóż Bóg!

Pamięć pokoleniom patriotów walczących o Niepodległą Ojczyznę oddały władze Gminy Wydminy. W imieniu społeczności mieszkańców Wójt Gminy Wydminy Radosław Król i Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Waldemar Samborski wspólnie z towarzyszącymi radnymi i mieszkańcami złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze w miejscach szczególnych: przy obelisku Pamięci ppor. Kazimierza Chmielowskiego, przy tablicy wydmińskiego Westerplatczyka  ppor. Władysława Hryhorowicza , w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie, przy obelisku w Gajrowskich oraz przy obelisku w Jelonku. Pamięć bohaterów, którzy uczestniczyli w walce o Niepodległość oddając za nią życie jest w Gminie Wydminy kultywowana od lat. W wydarzeniach związanych z Dniem Odzyskania Niepodległości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy oraz władze naszej Gminy.

Czytaj więcej: Pamięć pokoleniom patriotów walczących o Niepodległą Ojczyznę oddały władze Gminy Wydminy
Super User
Kategoria:

IMG 6531

W konkursie Narodowego Programu Szczepień „Rosnąca Odporność” Gmina Wydmin zajęła I miejsce w powiecie giżyckim. Wójt Radosław Król:  dzięki dużej świadomości mieszkańców, którzy poddali się szczepieniom czujemy się bezpieczniej. Groźna wirusowa choroba ma mniejsze szanse na rozprzestrzenianie się. Dodatkowym bonusem jest nagroda w wysokości miliona złotych, którą wykorzystamy na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, aby nasi mieszkańcy byli jak najmniej narażeni na zachorowanie.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisuje wniosek o odbiór nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”

Super User
Kategoria:

Społeczność uczniowska ZSO w Wydminach uczestniczyła w wielu wydarzeniach upamiętniających zbliżającą się rocznicę Dnia Odzyskania Niepodległości m.in.: złożone zostały kwiaty pod obeliskiem Pamięci ppor. Kazimierza Chmielowskiego,  upamiętniono patriotę, wydmińskiego Westerplatczyka  ppor. Władysława Hryhorowicza . Wiele działań przeprowadzono na terenie szkoły. Patriotyzm jest przekazywany w piosenkach, wierszach, spotkaniach i codziennych działaniach. Kolejne pokolenia nie zapomną o trudnych latach rodzącej się niepodległości, staną w jej obronie ucząc się, pamiętając o historii, szanując przodków, żyjąc z godnością Polaków. W działaniach czynnie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.

Czytaj więcej: Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka...