INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

staz
Kategoria:

Dziś o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Wydminy przedstawiona została prezentacja poświęcona wymianie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich (łączny koszt zadania: 123 000,00 zł., środki własne: 11 200,00 zł., pożyczka z WFOŚiGW: 91 800,00 zł., dotacja z WFOŚiGW: 20 000,00 zł.) oraz kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach (łączny koszt: 2 887 554,25 zł., wnioskowane dofinansowanie: 2 449 236,93 zł., procent dofinansowania: 84,99%)

Prezentację prowadził Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

staz
Kategoria:

W sobotę, 6 grudnia br. po raz pierwszy ulicami Wydmin przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z wydmińską parafią. 

Po mszy św. o godz. 12.00 spod kościoła wyruszył orszak, którzy prowadzili pastuszkowie i anioły z gwiazdą, wskazującą drogę do Betlejem. Za gwiazdą podążali Trzej Królowie, następnie kroczyły postaci historyczne: Marszałek Piłsudski, kościuszkowski kosynier i żołnierz powstania styczniowego. Za nimi podążali mieszkańcy naszej gminy w koronach na głowach. Barwny orszak przeszedł ulicami Wydmin, aby wrócić na plac przed kościołem, gdzie w stajence czekała Maria, Józef i Dzieciątko. Królowie Kacper, Melchior i Baltazar złożyli dary małemu Jezusowi – mirrę, kadzidło i złoto. 
Orszakiem Trzech Króli rozpoczęliśmy uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Postaci historyczne, które walczyły o niepodległość Polski złożyły w hołdzie małemu Jezusowi flagę biało-czerwoną. 
Dziękujemy uczestnikom orszaku, którzy wcielili się w postaci pastuszków, aniołów, króli oraz bojowników o niepodległość. Dziękujemy także nauczycielkom i dzieciom, którzy czynnie włączyli się w organizację orszaku. Szczególne podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszej gminy za tak liczne uczestniczenie w orszaku.

 

Autor tekstu: GOK w Wydminach

Autor zdjęć: GOK w Wydminach

Czytaj więcej: Wydmiński Orszak Trzech Króli.
staz
Kategoria:

Dziś o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnik Gminy Wydminy Krystynę Truchan, a Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – reprezentowanym przez Wicemarszałek Sylwię Jaskulską.
Umowa dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych. 
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wartość ogólna projektu: 996 479,24 zł.
Wydatki kwalifikowane: 752 090,93 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 639 277,29 zł.
Procent dofinansowania: 85%.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy.