INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Łukasz
Kategoria:

Corocznie wiele osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów, przyczynia się do rozwoju, promocji, budowy pozytywnego wizerunku Gminy Wydminy. Wiele działań oraz cennych inicjatyw odchodzi w zapomnienie. Warto zachować dla historii naszej społeczności szczególne osoby i podmioty. Nagroda będzie formą podziękowania i docenienia wartościowej, szlachetnej działalności na rzecz wydmińskiej społeczności. Proszę o pomoc we wskazaniu takich osób poprzez złożenie wniosku.

      Uchwała Rady Gminy Wydminy ustanowiła następujące kategorie: a) Mecenas Sportu; b) Sportowiec Roku; c) Nagroda Artystyczna; d) Mecenas Kultury; e) Ambasador Wydmin; f) Przedsiębiorca Roku; g) Postawa Godna Naśladowania; h) Nagroda Specjalna. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, działającym na rzecz Gminy Wydminy na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

     Nagroda przyznawana jest na wniosek: Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy lub grupy 3 radnych; Wójta Gminy Wydminy; innych organów administracji rządowej i samorządowej; organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych; mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; grupy 15 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie Gminy Wydminy.

     Następnie Kapituła dokona wyboru nagrodzonych spośród osób wskazanych we wnioskach.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie UG Wydminy, 11-510, Plac Rynek 1/1; do 31 marca 2021 r.

                                                                        Wójt Gminy Wydminy

                                                                              Radosław Król

Link do uchwały

Link do wniosku

Łukasz
Informujemy, że od 26.03.2022 r. udostępnimy na portalu PUE ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy (symbol wniosku SW-U).
W związku z tym w najbliższy weekend organizujemy akcję Weekend dla Ukrainy podczas, której będziemy służyć pomocą w elektronicznym złożeniu wniosku.
Inspektorat ZUS w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 2 w dniach 26-27.03.2022 r. w godz. 09:00-15:00.