INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

staz
Kategoria:

Pierwsza faza rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, w ekstraklasie ligi Orlik U-10, dla młodych sportowców z Gminy Wydminy zakończyła się awansem do fazy półfinałowej. Swoje wysokie umiejętności, zaprezentowali również podczas finału powiatowego Szkolnego Związku Sportowego U-12, w którym mimo różnicy wieku, staneli o krok do awansu do kolejnej rundy.

Czytaj więcej: Małe serca do wielkiej gry
Admin
Kategoria:

Dostawa kotłów na biomasę i przebudowa kotłowni to trzeci ostatni element robót składający się na zadanie pn: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”. W ramach umowy z Wykonawcą robót zdemontowany zostanie istniejący piec olejowy a w jego miejsce staną dwa nowe kotły o mocy 180 kW, które opalane będą biopaliwem. Prace obejmują również przebudowę pomieszczenia w kotłowni na potrzeby dostosowania go do magazynowania nowego rodzaju paliwa. Umowa z Wykonawcą robót zawarta została na kwotę 723 696,07 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu według umowy o dofinansowanie to 996 479,24 zł z czego dofinansowanie wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 639 277,29 zł.
logo dofinansowanie RPO

Czytaj więcej: Gmina Wydminy w dniu 21 września 2018 roku podpisała umowę z Wykonawcą robót, dotyczących dostawy...