INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

miasto

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Super User
Kategoria:

   W dniu 10 października 2019 r. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król w asyście Pani Skarbnik Krystyny Truchan podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej Wężówka -Radzie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. . Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu .

Wartość inwestycji wynosi 642 146,10 .Otrzymane dofinansowanie to kwota 481 377,60 .