INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.,


Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Czytaj więcej: INFORMACJA GUS O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020
Anna
Kategoria:

W związku z rozstrzygniętym konkursem w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Gmina Wydminy w dniu 13 sierpnia 2020 r. podpisała umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Muzyka łączy narody”.

Czytaj więcej: WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ TYM RAZEM PRZEZ INTERNET