INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

Zapraszamy serdecznie na 541. urodziny Wydmin. Świętujemy dwa dni. 

 

 

Anna
Kategoria:

Beata i Bartłomiej Osiorowie z Wydmin szczęśliwie ukończyli swój autorski projekt "Zabiegamy o promocję Mazur". W niespełna dwa tygodnie przebiegli prawie 400 kilometrów, odwiedzając agroturystyki, hotele i ciekawe miejsca na trasie. To nie wszystko. W ciągu dwunastu dni na mapie Mazur wybiegali napis CZYSTE MAZURY, zwracając w ten sposób uwagę na niekończący się problem zaśmiecania tej pięknej krainy.

Czytaj więcej: ZABIEGAJĄ O CZYSTE POWIETRZE
Anna
Kategoria:

Od 1 czerwca 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) mieszkańcy gminy Wydminy otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czytaj więcej: GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”
Anna
Kategoria:
Podpisaliśmy umowę na realizację przebudowy drogi gminnej nr 136051N do miejscowości Dudka oraz drogi gminnej nr 136053N w Dudce.  Rozpoczęcie prac zaplanowano na lipiec – sierpień.
Wnioski o dofinansowanie prac złożone zostały do Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość inwestycji – 1 080 399,65 zł. Dofinansowanie będzie udzielane procentowo w zależności od wyliczonych wskaźników i/lub posiadanych środków. Realizację prac przeprowadzi firma Strabag.
 
Anna
Kategoria:

W wakacje mieszkańcy i turyści z Wydmin, Miłek i Starych Juch będą mogli dojechać autobusem do sąsiedniej gminy, w tym do Ełku i Giżycka. Natomiast w roku szkolnym będzie realizowany dowóz dzieci do szkół, i z tych połączeń mogą odpłatnie korzystać mieszkańcy. Wszystko to będzie możliwe za sprawą porozumienia pomiędzy trzema gminami zawartego 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

Porozumienie podpisali wójt gminy Wydminy Radosław Król (Gminie Wydminy powierzono organizację transportu zbiorowego na terenie trzech gmin), wójt gminy Miłki Barbara Mazurczyk oraz wójt gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko.