INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

SO.0050.14.2019

INFORMACJA
Wójta Gminy Wydminy z dnia 7 lutego 2019 roku
o przyznaniu dofinansowania z zakresu sportu.

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Status wniosku/ decyzja o finansowaniu

Kwota dofinansowania

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Wspieranie i upowszechnianie sportu – Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w I grupie wiekowej – Senior.

poprawna/ przyznane dofinansowanie

 

40 000,00zł

2

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Wspieranie i upowszechnianie sportu – Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w II grupach wiekowych – młodzik, trampkarz (junior młodszy)

poprawna/ przyznane dofinansowanie

14 400,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy „PROMIEŃ”

Organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów i mieszkańców gminy Wydminy w zakresie piłki siatkowej.

poprawna/ przyznane dofinansowanie

15 200,00 zł

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

Rozwijanie predyspozycji sportowych i dbanie o zdrowie publiczne mieszkańców Gminy Wydminy

poprawna/ przyznane dofinansowanie

37 000,00 zł

5

FUNDACJA DYSTANS

Działalność LUKS Dystans Wydminy w roku 2019

poprawna/ przyznane dofinansowanie

28 200,00 zł

6

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY

Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe uczniów i dorosłych mieszkańców Gminy Wydminy

poprawna/ przyznane dofinansowanie

5 730,00 zł

                                                           Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Admin
Kategoria:

logo.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO


Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.


Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku.

W 2019 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez powiat, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany w 4 miejscach.

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego
Admin
Kategoria:

Czad – cichy zabójca!


Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

OSTRZEGAMY!

Czytaj więcej: Czad cichy zabójca