INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Z uwagi na przystąpienie Gminy Wydminy do programu Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, którego realizację prowadzi Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami w Giżycku, zainteresowanych informujemy, że wniosek o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020 r. dostępny jest na stronie internetowej związku: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/514-ofinansowanie-usuwania-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej

oraz FB https://www.facebook.com/mzmgo/posts/3141058322593403 .

            Termin składania wniosków przewidziany jest na dzień 01.06.2020 r, jednakże z posiadanych informacji wynika, że termin ten być może będzie przedłużony. Uzależnione jest to od ilości aktualnie zgłoszonych do utylizacji folii i innych odpadów rolniczych. Wnioski należy składać w siedzibie Związku ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z MZMGO w Giżycku pod nr tel. 87 429 13 74.

Jednocześnie nadmieniam, iż Mazurski Związek Międzygminny w Giżycku otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. programu priorytetowego.

Anna
Kategoria:

Gmina Wydminy pozyskała grant z funduszy unijnych w wysokości 56 tys. zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Wydmińskiej. Podpisanie umowy na przeprowadzenie zadania miało miejsce 28 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy z udziałem Wójta Radosława Króla oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” Jarosława Rżany.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” przydzieliło grant na realizację konsultacji w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Wydmińskiej odbędą się w dwóch etapach: pierwszy rozpocznie się już wkrótce i potrwa do października br. Drugi etap zaplanowano na styczeń – marzec 2021 r. Działania zakończą się przedłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Radzie Gminy Wydminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone tak, aby umożliwić wypowiedzenie się możliwie najszerszej grupie mieszkańców. Pierwotnie przewidziano zorganizowanie dużej debaty z udziałem lokalnej społeczności, z czego jednak trzeba będzie zrezygnować ze względu na epidemię koronawirusa. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Wydminy Radosław Król ogłosi e-konsultacje oraz zorganizuje zewnętrzny punkt konsultacyjny w centrum miejscowości. Na targowisku zaplanowano zainstalowanie dużego ekranu ledowego, umożliwiającego przekazanie mieszkańcom pełnych informacji dotyczących przyszłego kształtu Wyspy Wydmińskiej oraz możliwości zgłaszania uwag i pomysłów. Mieszkańcy, dzięki filmowi nakręconemu z drona (ma zostać zakupiony z funduszy grantowych), będą mogli przekonać się jak wygląda z góry jedno z najpiękniejszych miejsc na Mazurach – Wyspa Wydmińska. Taki widok powinien zmotywować do aktywnego oraz owocnego udziału w konsultacjach.    

Anna
Kategoria:

Dziś przypada Dzień Działacza Kultury. Wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego w Gminie Wydminy życzę wielkiej pasji i inwencji twórczej. Nie samym chlebem żyje człowiek, a Wasze działania czynią nasze życie znacznie bogatszym. 

Szczególne podziękowania kieruję do dyrekcji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przyjmijcie te wirtualne życzenia i polne kwiaty – piękne i wyjątkowe, jak nasza kultura. Obyśmy jak najszybciej znów mogli w pełni korzystać z Państwa bogatej oferty!

Wójt Gminy Wydminy

Radosław Król

Anna
Kategoria:

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

wszystkim wydmińskim samorządowcom,

a w szczególności pracownikom Urzędu Gminy Wydminy

oraz pracownikom jednostek podległych składam podziękowania

za wysiłek włożony w służbę społeczności wydmińskiej.

Życzę wielu sukcesów w dalszej służbie publicznej

oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów

Wójt Gminy Wydminy

Radosław Król