INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Super User
Kategoria:

Realizowany przez Gminę Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań  projekt pn. „Muzyka łączy narody” dobiegł końca.

W ciągu dziesięciodniowych spotkań młodzieży z Polski i Ukrainy nastąpiło budowanie postaw otwartości i zrozumienia, nawiązały się i wzmocnione zostały przyjazne relacje polsko-ukraińskie. Młodzież brała udział w tworzeniu inicjatyw, na nabywaniu kompetencji do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, współpracy, promowaniu wartości tolerancji, kultury oraz wymianie doświadczeń.

Należy podkreślić, iż projekt miał formę online z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami. Pomimo wirtualnych działań należy przyznać, iż cel został  osiągnięty. 

Ale to jeszcze nie koniec, gdyż efektem współpracy młodzieży z Gminy Klewań i z Gminy Wydminy będzie występ muzyczny i wystawa, które zaprezentujemy już niebawem.

A dzisiaj prezentujemy filmik, który jest wyrazem podziękowania od naszych przyjaciół z Ukrainy za wspólne spotkania, radość i przyjaźń. 

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Logo PURWM PL UKR

Super User
Kategoria:

 Stowarzyszenie „Nasze Talki” złożyło wniosek w  trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020r., poz. 1057),)– z pominięciem otwartego konkursu ofert  - na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy – z kulturą i wiedzą”

            Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa war.19a ust. 3 ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy Wydminy
Pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Nasze Talki - _seniorzy-z-kultura-i-wiedza.pdf

Super User
Kategoria:

Mijające lato, pozwoliło na realizację kilku ciekawych projektów sportowych, które miały na celu zmniejszenie skutków wcześniejszych izolacji. Wakacyjna Akademia Orlika 2020, wspierana przez Gminę Wydminy oraz Ministerstwo Sportu i Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy skupiła w swoich działaniach ponad 100 dzieci z Gminy Wydminy, które miały możliwość udziału w stacjonarnych półkoloniach oraz systematycznych zajęciach sportowych. Dodatkowo, wychowankowie naszego uczniowskiego klubu sportowego, mieli możliwość szlifowania formy podczas zgrupowania w Kudowie Zdrój.

Czytaj więcej: Sportowe lato wychowanków LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy.
Admin
Kategoria:

Po dwudniowej przerwie, z dniem 25 września rozpoczęliśmy drugi etap projektu. W tej części to młodzież polska jest inicjatorami działań. Dzisiaj mieliśmy bardzo owocny dzień w trakcie, którego odbyły się warsztaty muzyczne w plenerze pod okiem trenera i opiekunów. Podczas wspólnego muzykowania nagraliśmy piosenkę.

Później połączyliśmy się z młodzieżą ukraińską i ich opiekunami i poruszyliśmy kwestie dialogu międzykulturowego. Jest to istotna kwestia naszych spotkań, gdyż różnorodność kulturowa, społeczna, językowa i religijna są kluczowe dla przyszłości Europy i jej mieszkańców. Nawiązany dialog pozwolił na poznanie wspólnych wartości łączących nasze społeczeństwa. Wymienialiśmy się poglądami, rozmawialiśmy o edukacji, kulturze i panujących zasadach.

Dialog międzykulturowy jest procesem dwukierunkowym, w którym obie strony czerpią korzyści, dlatego pragniemy, by kolejne dni trwania projektu były nauką i inspiracją. Przed nami wiele ciekawych zajęć m.in. warsztaty fotograficzne, trening przy pomocy notatek wizualnych, czy wirtualna wycieczka po naszej gminie.

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Logo PURWM PL UKR