INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna

Dzięki unijnemu wsparciu i zaangażowaniu środków własnych w przyszłym roku w wielu miejscowościach gminy rozpoczną się kolejne inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Wydminy pozyskały środki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Orłowie, oczyszczalni ścieków w Gawlikach Małych i w Rantach (cegielnia), a także na budowę wodociągu w Siemionkach, Czarnowce (przysiółek Syba) i Pietraszach. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji to ponad 7,5 mln zł.

Czytaj więcej: JEST UMOWA NA KOLEJNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I WODOCIĄGI
Anna
Kategoria:

Z okazji Święta Wojska Polskiego życzę Żołnierzom i Pracownikom 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego dużo zdrowia, pomyślności w codziennej służbie, pracy, jak i w życiu osobistym. Niech praca na rzecz obronności Ojczyzny będzie źródłem satysfakcji i szacunki.

Dowódcy Brygady Panu Generałowi Bogdanowi Rycerskiemu życzę pomyślności w realizacji planów zawodowych  i dużo szczęścia w życiu prywatnym.

Serdeczne życzenia i podziękowania kieruję również do Rodzin Żołnierzy. Niech Wasi mężowie, żony i dzieci zawsze bezpiecznie wracają do domu ze służby.

Pozdrawiam wszystkich Mieszkańców gminy Wydminy, którzy związali swoje życie zawodowe z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt Gminy Wydminy

Radosław Król

Anna
Kategoria:

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020r. Urząd Gminy Wydminy będzie nieczynny.

(Podstawa prawna art. 130 § 2 Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku oraz Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 27 lipca 2020r.)