INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum miejscowości Wydminy pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”

Na podstawie Regulaminu Konkursu będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania centrum Wydmin, ust. XIII pkt. 2 Wójt Gminy Wydminy informuje o rozstrzygnięciu konkursu pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”:

Miejsce 1 – Projekt 3 „Serce Wydmin”

Miejsce 2 – Projekt 2 „Pocztówki z Wydmin”

Miejsce 3 – Projekt 1 „Zaprojektowaliśmy wam Wydminy”

Admin
Kategoria:

Małżonkowie , którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat . mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym.

Wnioski w tej sprawie są przekazywane przez Urząd Stanu Cywilnego do Urzędu Wojewódzkiego , który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP.

Procedura trwa od 6 do 8 miesięcy. Z uwagi na długi czas oczekiwania na medale należałoby złożyć wniosek kilka miesięcy przed jubileuszem.

Uroczystości te mają charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi.

Medal Prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz.