INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

Młodzi sportowcy z regionu, mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, podczas kolejnej edycji turnieju piłki nożnej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótka lekcja historii i wiele sportowych emocji ze wspaniałymi nagrodami, zawdzięczamy głównie dzięki wsparciu imprezy przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Gminę Wydminy i firmę R-GOL
z Ostródy.

Czytaj więcej: Dzień Niepodległości ze sportowym akcentem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.
Super User
Kategoria:

W związku ze zbliżającymi się od 1 stycznia 2018 roku zmianami dotyczącymi nowego sposobu zbiórki odpadów komunalnych uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach we współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym- Gospodarka Odpadami realizowali projekt dotyczący edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu, poznanie źródeł i rodzaju odpadów w środowisku lokalnym, wyrabianie nawyków zbierania surowców wtórnych  oraz dostrzeganie skutków niewłaściwego gospodarowania  odpadami.

Czytaj więcej: „SEGREGUJĘ, ODZYSKUJĘ, CHRONIĘ ŚRODOWISKO”