INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

W dniach 24-28 lipca br. Delegacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku wizytowała w ramach współpracy miejscowości Równe i Dubno w Obwodzie Rówieńskim na Ukrainie. Celem spotkania była oferta rozszerzenia współpracy przy tworzeniu masterplanu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obwodu. Dodatkowo delegacja Warmii i Mazur zaproponowała zorganizowanie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod tworzenia i dostosowywania inwestycji wspomagających ochronę środowiska do norm Unii Europejskiej oraz z zakresu pozyskiwania środków europejskich. Podczas wizyty, prezentowane były dotychczasowe osiągniecia poszczególnych miast oraz omawiane zostały plany na przyszłość. Spotkania  w  miejscowości Równe i Dubno  przyniosły kolejne deklaracje wzajemnej współpracy. Polska delegacja złożyła  kwiaty na grobie żołnierzy 49 Oddziału Mławskiego walczącego pod Dubnem w 1920 r. Następnie spontanicznie przedstawiciele polskiej delegacji odśpiewali hymn Polski, natomiast przedstawiciele strony ukraińskiej z merem Dubna na czele hymn Ukrainy.  W skład delegacji wchodzili Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Adam Krzyśków, Przewodniczący Rady Fundacji Ochrony Wielkich jezior Mazurskich Radosław Król Wójt Gminy Wydminy, Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Pani Jolanta Piotrowska, Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski, Prezes ZUOK Spytkowo sp. o.o. Pan Paweł Lachowicz, Główny Technolog PWIK Sp. z o .o. w Ełku Pan Marek Przybysz, Tłumacz i Dziennikarz Radia Olsztyn  Pani Jarosława Chrunik Pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Pani Marta Pasławska – Hurło, pracownik Gminy Wydminy Pan Paweł Grądzki oraz Pan Marek Adamski.

Czytaj więcej: Wizyta w miejscowości Równe i Dubno w Obwodzie Rówieńskim na Ukrainie.
Super User
Kategoria:

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Czytaj więcej: „Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów.