INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Łukasz
D Z I Ę K U J E M Y 🥰 🇵🇱🇺🇦
Liczymy na waszą dalszą pomoc, akcja "Wydminy dla Ukrainy" trwa!
Wpłaty "Wydminy dla Ukrainy": 38 1600 1462 1804 5547 4000 0003
Fundacja Art Eco, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
 
podsumowanie
Super User
Kategoria:

Gmina Wydminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków NV o przepustowości Q= do 3,5 m3/dobę Ranty (Cegielnia) – obręb Radzie w Gminie Wydminy. Inwestycje zrealizowano z końcem 2021 roku, a wartość zawartych umów na roboty budowlane to 2 952 525,96 zł,  z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 797 222 zł.

Wydminy tablice unia.cdr