INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019

  1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie   szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.
  3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do
Czytaj więcej: Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019
Admin
Kategoria:

SZACOWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Zapraszamy wszystkich rolników, którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód suszowych do jak najszybszego stawienie się w Urzędzie Gminy Wydminy celem podpisania protokołów z szacowania.

Pokój 22, I piętro w godzinach 600-1400.