INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Kategoria:

Dziś rano, o godzinie 11:00 uroczyście otwarto Posterunek Policji w Wydminach.  Otwarcia posterunku dokonali sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Posterunek policji w Wydminach został zamknięty mimo sprzeciwów mieszkańców i władz gminy w marcu 2012 roku. Po pięcioletniej przerwie ponownie Wydminy mają siedzibę policji. Budynek na siedzibę posterunku przekazały władze gminy Wydminy. Jest to pierwszy z planowanych 14. posterunków, które zostaną przywrócone na Warmii i Mazurach.

Podczas uroczystości zostały wręczone ministerialne odznaczenia „ Zasłużony Policjant” oraz medale „Za Zasługi dla Policji”, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Po oficjalnej części goście i mieszkańcy, którzy przybyli na uroczystość mogli zwiedzić pomieszczenia Posterunku Policji w Wydminach znajdującego się przy ulicy Grunwaldzkiej 43.

W uroczystości uczestniczyły władze Gminy Wydminy m.in. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, Skarbnik Gminy Krystyna Truchan.

Po uroczystości Wójt Gminy Wydmin Radosław Król wraz z sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim i delegacją złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Podporucznika Kazimierza Chmielowskiego, ps. „Rekin”.

 

Czytaj więcej: Posterunek Policji w Wydminach już otwarty.
Super User
Kategoria:

W związku ze zbliżającymi się od 1 stycznia 2018 roku zmianami dotyczącymi nowego sposobu zbiórki odpadów komunalnych uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach we współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym- Gospodarka Odpadami realizowali projekt dotyczący edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu, poznanie źródeł i rodzaju odpadów w środowisku lokalnym, wyrabianie nawyków zbierania surowców wtórnych  oraz dostrzeganie skutków niewłaściwego gospodarowania  odpadami.

Czytaj więcej: „SEGREGUJĘ, ODZYSKUJĘ, CHRONIĘ ŚRODOWISKO”
Kategoria:

Młodzi sportowcy z regionu, mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, podczas kolejnej edycji turnieju piłki nożnej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótka lekcja historii i wiele sportowych emocji ze wspaniałymi nagrodami, zawdzięczamy głównie dzięki wsparciu imprezy przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Gminę Wydminy i firmę R-GOL
z Ostródy.

Czytaj więcej: Dzień Niepodległości ze sportowym akcentem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.