ABSOLUTORIUM Z TARCZĄ

Rada Gminy Wydminy udzieliła wójtowi Radosławowi Królowi votum zaufania wobec zaprezentowanego „Raportu o stanie Gminy Wydminy za 2019 rok” oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uroczyste sesja odbyła się 30 czerwca 2020 r.

 

Raport podsumowywał działalność wójta w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Prezentacja „Raportu o stanie Gminy Wydminy” została zwieńczona dyskusją z udziałem radnych oraz mieszkańców. W imieniu tych ostatnich pytania zadawali: Maria Lisowska, Teresa Stielow oraz Janusz Niewiarowski.

Po dyskusji, radni przystąpili do głosowania. Za udzieleniem votum zaufania opowiedziało się dziewięciu radnych, pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

Absolutorium jest ściśle powiązane z procedurą budżetową oraz wyrazem akceptacji rady gminy wobec sposobu wykonania budżetu przez wójta. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi wójt z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Rada Gminy Wydminy podejmując uchwałę o udzieleniu absolutorium wzięła pod uwagę m.in.: sprawozdanie z wykonania budżetu – informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się dziewięciu radnych, czterech wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Samborski podziękował wójtowi oraz wszystkim pracownikom urzędu oraz podległych jednostek za wzorową pracę na rzecz gminy.

– Nie byłoby mnie i tej sesji, gdyby nie grupa ludzi współtworzących samorząd – podsumował wójt Radosław Król. – Człowiek sam z siebie niewiele osiągnie, o wiele więcej zdziała w zespole. Dziękuję wszystkim za wspólną pracę.

W obradach uczestniczył poseł PiS Wojciech Kossakowski, który przekazał wójtowi symboliczny czek opiewający na 500 tys. zł, będący wsparciem dla budżetu w ramach działań rządowej Tarczy Antykryzysowej. Przekazane środki pomogą w remoncie i urządzeniu pomieszczeń przedszkolnych w ZPO Wydminy.

 {gallery}2018/Inne/31{/gallery}

 

Przewiń do góry