Akademia Pozarządowca – OWES zaprasza na cykl szkoleń

Jak zbudować trwałą, sprawnie realizującą swoje cele i opartą o dobrze funkcjonujący zespół organizację pozarządową? Jak ją rozwijać nie bazując jedynie na publicznych dotacjach? Jak łączyć działalność społeczną z zarabianiem pieniędzy i skąd wziąć środki na działalność odpłatną lub gospodarczą?

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na cykl szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych.

Akademia Pozarządowca to cykl szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych poszukujących narzędzi do skutecznego działania, wzmacniający ich osobiste kompetencje i otwierający na coraz szersze możliwości, które daje NGO ekonomia społeczna. Cykl szkoleń obejmuje sześć dwudniowych szkoleń oraz wizytę studyjną.

Każdy z uczestników szkoleń, oprócz udziału w cyklu dwudniowych warsztatów, będzie miał możliwość korzystania z doradztw specjalistycznych m.in. z zakresu prawa, księgowości, marketingu oraz rozpocznie pracę z doradcą, który będzie wspierał rozwój organizacji i pomagał w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Cykl Akademii Pozarządowca obejmuje następujące szkolenia:

8-9.06

(start w piątek o 14:00)

Jestem i działam. Motywatory aktywności w organizacjach pozarządowych – miejsce rozwoju, pracy czy hobby? – warsztat integracyjno-wzmacniający, którego jest wyznaczenie sobie celu do osiągniecia zarówno osobistego, jak i w celem organizacjach, w których działamy.

14-15.09

(start w piątek o 14:00)

Ekonomia społeczna jako element rozwoju organizacji i społeczności – dlaczego ekonomia społeczna jest dzisiaj szansą na stabilne funkcjonowanie wielu organizacji pozarządowych i dobrym narzędziem do rozwoju także społeczności, w których one działają, czym jest ekonomia z misją i jakie są jej narzędzia.

29-30.09

Plan rozwoju – kreowanie pomysłów na ekonomię społeczną w organizacji -poszukiwanie różnych pomysłów na modele biznesowe ekonomii społecznej w naszych organizacjach, praktyczny warsztat, podczas którego organizacje spotkają się również z doradcami, którzy będą z nimi rozwijać i wdrażać te pomysły.

27-28.10

Jak angażować wokół pomysłów. Budowanie współpracy i dobrego zespołu – jak nie zostać samemu i nie wypalić się po kilku latach działania w NGO, warsztat diagnozujący zasoby osobiste i otoczenia, poszukiwanie metod angażowania do współpracy oraz tworzenia aktywnego zespołu.

17-18.11

Komunikacja bez barier, jak mówić, by zostać wysłuchanym i zrozumianym – jak mówić, by być zrozumianym i słuchać rozumiejąc, narzędzia komunikacji, motywowania, negocjacji i kompromisu bez barier i przemocy.

8-9.12

Zmiany pod lupą – ewaluacja planów rozwoju organizacji – czy ewaluacja jest ważna? do czego jej potrzebujemy i jak ją robić żeby miała sens
i przynosiła nam wymierne efekty? podczas ostatniego warsztatu podzielimy się tym, co udało się nam osiągnąć i zrobić podczas kilkumiesięcznej wspólnej pracy oraz ocenimy czy plany rozwoju organizacji wymagają zmian lub aktualizacji.

Szkolenia będą odbywać się w hotelu Folwark Łękuk. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, nocleg i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa w Akademii Pozarządowca jest złożenie formularza zgłoszeniowego. Osoby zakwalifikowane do cyklu szkoleń będą zobowiązane do podpisania umowy szkoleniowej, będącej załącznikiem do zgłoszenia. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika (z tej samej organizacji). Informację tę należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

Na zgłoszenia osób czekamy do 04.06.2018r. (piątek) do godziny 16:00. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: edukacja@adelfi.pl

W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (16 osób) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkolenia.

 

Formularz zgloszeniowy do Akademii Pozarządowca

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 8-9.06

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego – umowa szkoleniowa

Przewiń do góry