Ankieta dotycząca nadania nazwy placu w centrum miejscowości Wydminy.

Ankieta dotycząca nadania nazwy placu w centrum miejscowości Wydminy.
Badanie prowadzone przez Wójta Gminy Wydminy w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Wydminy.

Celem konsultacji jest wspólne ustalenie oraz nadanie nazwy placu w centrum miejscowości Wydminy.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi są poufne (to znaczy, że dane osobowe osób wypełniających ankietę nie zostaną wykorzystane, odpowiedzi będą prezentowane tylko w formie danych zbiorczych – procentowych). Proszę zatem o pełną szczerość w udzielaniu odpowiedzi.
Badanie ankietowe odbywać się będzie w terminie 6-30 września 2013 r.
Badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:

a) umieszczenie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,
b) umieszczenie w Urzędzie Gminy Wydminy, pok. 15, urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,
c) umieszczenie urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety w miejscu i w trakcie poboru podatku przez Sołtysa Sołectwa Wydminy

Wypełnione formularze można również przesłać na adres e-mail: sekretariat@ug-wydminy.pl
Wypełnienie ankiety polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, poprzez wstawienie znaku X przy właściwej odpowiedzi (znak X ma być umieszczony w przygotowanej do tego celu kratce).


Czy zgadza się Pan/i aby plac w centrum miejscowości Wydminy nosił nazwę „Rynek” ?
{acepolls 1}

Pobierz wersję do druku i zagłosuj osobiście.

Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.
Decyzja ostateczna w sprawie nadania nowej nazwy, będzie podjęta przez Radę Gminy.

Wójt Gminy Wydminy
/-/Radosław Król

Przewiń do góry