Będzie remont ulicy Składowej w Wydminach

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski 31 października br. zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na liście rankingowej znalazł się wniosek Powiatu Giżyckiego dotyczący przebudowy ulicy Składowej.

Rada Gminy Wydminy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Powiatem Giżyckim przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi pow. nr 1712N (ulica Składowa) w miejscowości Wydminy” w 2015 r. W wyniku Umowy pomiędzy Gminą a Powiatem, Gmina udzieli Powiatowi w 2015 r. wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu, maksymalnie do sumy 200 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Składowej. Planowany koszt inwestycji wynosi 800 tys. zł (Koszty mogą ulec zmianie po przeprowadzonym przetargu). Planowany termin zakończenia prac – 31 październik 2015 r.

Przewiń do góry
Skip to content