Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg)
wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa),
Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław),
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz
partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy),
Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia
(Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki
publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i
efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych
za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w
zakresie współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości
społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy
zagraniczne. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje
kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i
odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini
stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych

Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość
poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z
innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym
z krajów UE.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki :

– organizacji pozarządowych,

– jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub
komunalne osoby prawne)

– oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Działania realizujemy na terenie całego kraju, a rekrutacja w
poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów
regionalnych:

-Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi
rekrutację
uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie,
pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie

– Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie – prowadzi rekrutację
uczestników/czek
z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie

– Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w
Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru
województw:lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie

– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we
Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru
województw:dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.

Wszelkie szczegóły dotyczące warunków udziału w projekcie znajdują się w
regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go
(osobiście lub listownie) do właściwego ze względu na województwo biura
projektu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w
Harmonogramie rekrutacji (obowiązuje data wpływu dokumentów).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas
realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku./

{gallery}rekrut{/gallery}

{gallery}formularz{/gallery}

{gallery}formularz_2{/gallery}

 

 

Przewiń do góry