Biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała Giżycka

Gmina Wydminy 20 października 2014 r. podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową „Krzyś” na budowę kompaktowej biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 3,5m3/d w miejscowości Biała Giżycka w gminie Wydminy oraz wymianę istniejącej sieci kanalizacyjnej w określonym zakresie. Termin zakończenia robót nastąpi nie później niż do 30 listopada 2014 roku.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oczyszczalni ścieków, zaprojektowanej w dwóch ciągach technologicznych, pracującej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, którego stabilizacja następuje w warunkach typowo tlenowych. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową zbiornika odparowującego i infrastruktury towarzyszącej.

Koszt budowy biologicznej oczyszczalni ścieków wyniesie 307 500,00 zł brutto.

Przewiń do góry