Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

Gmina Wydminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków NV o przepustowości Q= do 3,5 m3/dobę Ranty (Cegielnia) – obręb Radzie w Gminie Wydminy. Inwestycje zrealizowano z końcem 2021 roku, a wartość zawartych umów na roboty budowlane to 2 952 525,96 zł,  z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 797 222 zł.

Wydminy tablice unia.cdr

Przewiń do góry