Budowa skateparku

 

IMG_2013

Zdjęcie 2 z 48

Umowa na wykonanie robót polegających na budowie skateparku w Wydminach została zawarta w dniu 23 września 2020 roku z firmą 4SKATE Sp. z o. o. Wartość umowy opiewa na kwotę 496 305,00 zł  zł. Termin zakończenia robót planowany jest do 15 grudnia 2020 r.

 

29 kwietnia 2020 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Wydminy została podpisana umowa o dofinansowanie „Budowy skateparku w Wydminach” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Pomoc finansowa na realizację operacji wynosi 160 000,00 zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 136 000,00 zł.

Przewiń do góry
Skip to content