Budowa targowiska gminnego w Wydminach

09.05.2022 o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnik Gminy Wydminy Elżbietę Sosnowską, a właścicielem PHUP „Palwod” Export-Import w Gołdapi Ryszardem Pawlukanisem.

Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Wydminy na realizacje inwestycji pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 mln zł.
W skład planowanej inwestycji wchodzą: dwie wiaty handlowe (zadaszenia); stanowisko handlowe wydzielone i niezadaszone; parking; punkt czerpalny wody i toaleta kontenerowa podłączona do gminnej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Teren targowiska będzie utwardzony i oświetlony.
Przewiń do góry