Budynek Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury będzie miał nowe pokrycie dachowe.

Budynek Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury będzie miał nowe pokrycie dachowe. Rozpoczęły się prace budowlane, które polegać będą docelowo na wykonaniu nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz z nowym orynnowaniem i wszystkimi obróbkami. Inwestycja realizowana jest w ramach zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, tzn.

zmówienia z wolnej ręki. Umowa została podpisana z wykonawcą robót polegających na dociepleniu dachu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość umowy to 308 046,56 PLN, z czego całość finansowana jest z budżetu Gminy Wydminy.

{gallery}2018/Umowy/11{/gallery}

Przewiń do góry