W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wydminy